#348933

Anonymous

Unfortunately very little you understand what this is all about. Austrian Empire is actually preusdno influenced the formation of the Balkan nations. First, let us victorious Eugene of Savoy, against the Turkish Empire, resulting in the creation of the first Serbian kingdom in history, of course under the Habsburg crown. In the same way they created many Balkan kingdom, under the Habsburg crown or restoration parstarih countries, which are all mostly forgotten and that there were. Austrian Imperial Palace in order to realize their dreams approaches to project large Balkan kingdom under his rule. This would serve them Slavs, primarily Serbs, however, approached the construction of the Balkan nations. One-legged Austrian spy Vuk Karadzic was given the tasks of constructing a new language and he kavlitetna done. Empire, thanks to its huge share are managed the language imposed Serbs and other Balkan Slavs under his rule. That is how the Serbo-Croatian language. Watch agreement linguistic Union has signed Vienna. In the same way construct arms of Serbia, the red and white cross with blue ognjilima, and hence is the first Serbian Constitution, defined flags red-white-blue, which is supposed to be a pledge of all the Balkan Slavs in the Empire (hence the Croatian flag). When you realize that not a single move Balkan nations are not able to do it without the consent of one of the Empire (except Montenegrins course) will be many things more clearly.

Na žalost vrlo ste malo razumjeli o čemu se tu radi. Austrijsko Carstvo je zapravo preusdno uticalo na formiranje balkanskih nacija. Najprije se podsjetimo pobjedonosnog pohoda Eugena Savojskog, protiv Turskog Carstva, a rezultat toga je stvaranje prvog Kraljevstva Srpskog u istoriji, naravno pod krunom Habzburga. Na isti način su stvorena mnoga balkanska kraljevstva, pod krunom Habzburga, odnosno obnavljanje parstarih zemalja, na koje su svi uglavnom zaboravili i da su postojale. Austrijski Carski dvor u cilju ostvarenja svojih planova pristupa ostvarenju projekta velike balkanske kraljevine pod svojom vlašću. Za to bi im poslužili Sloveni, u prvom redu Srbi, pa se pristupilo konstruisanju balkanskih nacija. Čopavi austrijsku špijun Vuka Karadžić je dobio zadataka konstruisanja novog jezika i on je to kavlitetno uradio. Carevina je, zahvaljujući svojim ogromnim resusrsima, uspjela taj jezik nametnuti Srbia i ostalim balkanskim Slovenima pod svojom vlašću. Tako je nastao srpskohrvatski jezik. Pazi sporazum o jezičkoj uniji je potpisanu Beču. Na isti način se konstruiše grb Srbije, na crvenom bijeli krst sa plavim ognjilima, i otud je u prvom Ustavu Srbije, definisana zastava crvena-bijela-plava, što je trebala biti zastava svih balkanskih slovena u Carevini (otud i hrvatska zastava). Kad shvatite da nijedan jedini potez balkanski narodi nijesu mogli učiniti bez saglasnosti jedne od carevina (osim Crnogoraca naravno) biće mnoge stvari jasnije.

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
  • dawidoxe1
  • Nefario
  • MaRk0V
  • Australian Santa
  • Bjelas
  • CampmakerZA