#348939

Anonymous

@Hervate Brate, menjaj il’ robu il’ dilera, ne ide ovako.
R1a i I2a nisu geni, nego haplogrupe Y hromozoma. To znači da se one prenose isključivo sa oca na sina, ništa više, mogu da posluže samo za teoretisanje o migracijama ljudi u prošlosti.
Da uzmemo jedan hipotetički primer, to znači da ti možeš biti crnac sa primesama Indijanca i da još uvek imaš R1a haplogrupu. Zamislimo dog davnog pretka, kod kojeg se ta haplogrupa prvi put razvila kao proizvod mutacije pre nekih 18500 godina (najverovatnije negde u današnjem Kazahstanu). On je mogao da napravi dete sa čistom crnkinjom, onda bi taj njegov sin (verovatno crn) mogao da napravi dete opet sa crnkinjom, i taj mali crnac bi opet imao R1a haplogrupu. To bi moglo da se održi veoma dugo, kao što se i održalo. Tako da te haplogrupe apsolutno ništa ne mogu da ti kažu o tome što ti pričaš, osim da svi ti ljudi (muškog pola) dele jednog istog pretka od pre 18500 godina. Isto važi i za I2a haplogrupu, samo što je ona nastala najverovatnije na Balkanu pre nekih 15000 godina
Što se tiče učestalosti R1a kod južnih Slovena, jedino Slovenci imaju relativno većinski deo muškog stanovništva sa R1a haplogrupom, dok Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci imaju približno istu zastupljenost sličnih haplogrupa, s tim da je kod Crnogoraca i Hercegovaca (bilo koje nacije) I2a najučestalija.
I na kraju R1a i I2a se veoma široki pojmovi kada se priča o jednom narodu, ali očigledno ti genetika i procesi prenosa naslednog materijala nisu jasni, tako da ne vredi da pričamo o tome. Ako ti nešto nije jasno nemoj to da koristiš kao argumente za dokazivanje romantičnih teorija, samo zato što tebi zvuči kao moguće.
Jesi ti hrvatski Deretić?

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • Vuk
  • malyar
  • pothead
  • dawidoxe1
  • Симеон
  • Lyutenitsa™