#350069

Anonymous

Polska.
Zauważyłem po sondażu że sporo to Polaków, Chorwatów i Serbów. Cieszy mnie to.

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • haver25
  • AphexTwin
  • Tujev
  • kony97
  • Piachu
  • DEATH