#350069

Anonymous

Polska.
Zauważyłem po sondażu że sporo to Polaków, Chorwatów i Serbów. Cieszy mnie to.

Slavorum

2 User(s) Online Join Server
  • HicksGhostLDN
  • m1tric