#350070

Anonymous
Quote:
Polska.
Zauważyłem po sondażu że sporo to Polaków, Chorwatów i Serbów. Cieszy mnie to.

You have some Serbian ancestry?

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
  • Lyutenitsa™
  • Shendelzare Silkwood
  • KratΩs
  • Fia
  • Stella C.
  • Das Rheinenfuchs