#351418

Anonymous
Quote:
Probably the worst thing, I dislike about Christianity, is accusing newborns of being the sinful pagans (unless they are baptized). They say that children are conceived and born from a sin, so sex between a man and woman is the sin and a woman is sinful too. Just think about it, isn't it sick? When I give birth to my babies in the future, I won't be sinful as a mother and they won't be sinful either. Child is a pure miracle of the nature, not a sinful pagan creature as the Christian doctrine says.  >:(  If you start to think about the Christian words, you would find out that it is all about the fear, fear and fear… That's why I'm happy that the folk culture is still alive and the nature is full of spiritual force. I accept heritage of my ancestors and I find it right.

If my father reads this, he would get a heart-attack for sure.  ;D

Kresťansky =/= rimskokatolicky, rozne cirkvi možu mať tieto veci vierouky vysvetlene rozne (bežny človek sa s takymi vecami aj tak skoro nikdy neoboznami).
Faktom je, že RKC sa behom staroči od svojho vzniku r. 1054 tak zmenila, že s povodnym kresťanstvom, alebo aspoň s apoštolskou cirkvou už nema veľa spoločne. Viď sochy v rimskokatolickych kostoloch. Veľmi to pripomina iste zaniknute pohanske obrady  :D Jedine pravoslavne cirkvi sa nejak extra nezmenili, pridali nove liturgicke jazyky a nove modlitby.

Ak chceš byť exkomunikovana, napiš par emailov biskupovi v tvojej dieceze, že sa stavaš sučasťou pravoslavia, že nechceš byť v spoločenstve s padlym patriarchom rimskym a že nech ťa kľudne exkomunikuju, lebo že byť dany do kliatby služobnikom diabla predsa nie je hriech :) A provokuj s tym, že budeš sa snažiť o obratenie na pravoslavie všetkych v tvojom okoli.
Možno zaberie :)

P. S.
Zase je pravda, že liturgie v pravoslavnych a greckokatolickych cerkvach tiež možu vyzerať pofiderne pri bozkavani ikon. I keď podľa mňa je mierny rozdiel medzi zobrazenim sväteho v podobe sochy a v podobe ikony  :)