#354819

Anonymous

Повијест and историја (povijest and historija in Croatian standard), is not the same thing

Dictionary of Matica Srpska

повест, ијек. повијест, ж 1. а. целокупан ток развитка природе, људског друштва,
историја. Наз. 6. наука која истражује и проучава прошлост; наука о развитку људског друштва, о развитку појединих области
природе и културе, историја, —  2. скуп чињеница или догађаја повезаних с ким или чим. 3. прича, приповетка.

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • LCaine
  • Vuk
  • Bjelas
  • Lyutenitsa™
  • KratΩs
  • m1tric