#355238

Anonymous
Quote:
Me too, but most people don't.

Also nice Slovak song/hymn Sme Slovaci sme Gardisti
http://www.youtube.com/watch?v=XnTBZCxw_Sk#

Fascista Song :)

I nechže je koľko ľudí,
toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.

Čerti a Černobog? :)

Slavorum

6 User(s) Online Join Server
  • vibehours 8 days
  • m1tric
  • HicksGhostLDN
  • Jesse
  • LCaine
  • Adam's Song