#355240

Anonymous
Quote:
Čerti means devils.

Já vím, ale zda nemůže být spojitost mezi čerty a Černobogem? :) Pak to o té Černé zemi.. :)

Sice Černá Zem se říká i Ukrajině (páč je úrodná)

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • AphexTwin
  • Shnickstara89
  • slovborg
  • Fia
  • jorgos