#355240

Anonymous
Quote:
Čerti means devils.

Já vím, ale zda nemůže být spojitost mezi čerty a Černobogem? :) Pak to o té Černé zemi.. :)

Sice Černá Zem se říká i Ukrajině (páč je úrodná)

Slavorum

13 User(s) Online Join Server
  • SinisterWidow
  • Australian Santa
  • LCaine
  • MaRk0V
  • Shvo
  • Shnickstara89