#356118

Anonymous

Lenka………no problem with russian, or any other slavic language, just start to writte in russian if you want.
                  žádný problém s ruštinou nebo nějakým jiným slovanským jazykem, začni klidně psát rusky, jestli chceš.
                  nijakij problem s ruskim jazykom ni s drugimi slovienskimi jazykami, načni pisati ruskij, ako li hočeš.

                  if we will not understand, we have google-translator
                  když nebudem rozumět, máme google-překladač
                  kogda nebudeme razumieti, možeme polzovati google-prevoditelj.