#356416

Anonymous

http://slavenica.com/

Troszku sa nudzim, tak sa pobawime na transkripcii słowenczina – polsztina  ;D  Raz, kedz budziem welka, kupim si lietadło. Na tom lietadłe budziem preważać sliepky, husi, kaczice a roznu inu domacu hawedz. Potom si kupim baczu a ten sa mi o to wszetko budzie starać, bo wszak ja ńiebudziem moct kwoli tomu, że tie sliepky, husi, kaczice budziem preważać hore-dołu. To je moja widzina do buducnosti.  8)

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • Lucifer Morningstar
  • Tujev
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)
  • slovborg
  • Fia
  • Glockamole