#356421

Anonymous
Quote:
No vidíš, tak to už nikdy v živote nemusíme použiť angličtinu  :D

Święte słowa Svätoslava. Oby tak było jak najprędzej  :D

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • Tujev
  • kony97
  • Fia
  • slovborg
  • Glockamole
  • Lucifer Morningstar