#356438

Anonymous

Tak mám zajtra odovzdať na zápise nejaké papiere, ktoré som nevedel nájsť na internete… ale počul som, že vraj to dostaneme až na zápise. Takže predpokladám, že všetko bude okej  ;)

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • slovborg
  • кошка
  • Lucifer Morningstar
  • GOGA
  • jorgos
  • Fia