#356470

Anonymous
Quote:
Tu písať anglicky zakázané! Ináč na seba privoláte hromový hnev Svätoslavy!  >:(  Jasné každému?!  :D

Jak słoneczko! Tylko proszę Cię, nie bij mnie. :-[ ;D

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • slovborg
  • Fia
  • Lucifer Morningstar
  • Tujev
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)
  • Glockamole