#356492

Anonymous

Bielorusky jazyk?
Prve čislo časopisu Mužyckaja prauda, vydavaneho K. Kalinowskym, pisaneho v latinke.
Chcel som najprv opisať odfoteny text z knižky, čo mam doma, ale nakoniec som toto iste našiel aj na internete.
Kto chce može si zrobiť jazykovy rozbor :)

image