#356515

Anonymous
Quote:
Само польское слово "przyjaciеł" в русском и украинском будет более "слабым", чем слово "друг". Друзей мало, а приятелей (не очень близких друзей) может быть очень много.

U nas słowo „przyjaciel” oznacza właśnie "друг", czyli ktoś bardzo bliski. Nie mamy mocniejszego słowa niż „przyjaciel”, ale zachowało się słowo „drużyna” oznaczające grono przyjaciół, towarzyszy, wspólnotę bliskich ludzi  :)

Кстати, многие чешские фамилии у русского вызовут просто приступ гомерического смеха. На русский слух они часто покажутся грубыми и более похожими на прозвища.  ;D

Możesz podać przykłady?  :D

Тем не менее, чешский из славянских языков в смысле консервации лексики остается наиболее чистым от иностранного влияния (заимствований).

Nie wiem, czy tak jest naprawdę, chociażby ze względu na wpływ monarchii austro-węgierskiej. Ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jeśli to prawda, to chwała Czechom  ;)