#356542

Anonymous
Quote:
He, he, heeee. Veď za to Svätoslavka. Mal som prichystané viacnásobné znesväcovanie, keby si sa náhodou vykrúcala. Na vás ženy treba tvrdo som zistil.  ;)  ;D

Voľaký si hustý  :D  Ale už to na mňa, ujo, nepoužívajte, pekne ich prosím..  ;D

Quote:
Zgadzam się z Tobą. Dla mnie wszystkie słowiańskie języki (oprócz polskiego) brzmią jakby dzieci rozmawiały  ;D

Tu máš bejby slovenčinu a ty daj bejby poľštinu  ;D

Kukulienka, kde si bola (Slovak folk song)