#356600

Anonymous

Tu się nic nie dzieje :-)
Ale dla tych co zajrzą jeszcze takie coś

http://steen.free.fr/interslavic/transliterator_extended.html

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • redrockin
  • Shvo
  • Lyutenitsa™
  • KratΩs
  • Bjelas
  • LCaine