#357129

Anonymous
Quote:
♪ ♫ Banja Luko i ta tvoja sela, u tebi me cura zanijela :)

I heard the name comes from Banji Lug, or ban's forest.

It is ban's meadow. According to Dictionary of Matica Srpska one of meanings of word лука is meadow by riverside.
There is hill next to Banja Luka, Banj-brdo (known as Šehitluci also), which literary means ban's hill.

лука ж. 1. а. увала на морској обали с лукобраном где пристају бродови, пристаниште. — фиг. Коначно је пристао у луци
кршћанске филозофије. Водн. б. фиг. место одмора и спаса, прибежиште. — А ово тијело и на одру пати: за њ нема смрти,
ни мира, ни луке. Поп. В. Дао се на посао да ту породичну луку све боље оси-
гура. Поп. Ј. 2. земљиште (крај реке). — И видио луке бих травне. Наз. И мени је запело око за ону ливаду у луци. Глиш.
Изр. в а з д у ш н а , з р а ч н а ~ аеродром; ж и в а ~ лука отворена за саобраћај; мртва ~ природна увала заштићена од ветра и подесна за пристајање бродова у случају невремена; слободна ~ лука за смештај и претовар робе без плаћања царине.

Quote:
Same reason why I was born in Velika Kladuša ;D

Yup, lot of nurseris was closed in 1980's.
No comments for girls? Common guys, they are pretty.

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
  • LukaVader
  • MaRk0V
  • Bjelas
  • kony97
  • Lyutenitsa™
  • pothead