#357215

Anonymous

  [li]vámpír, gen. -ira m, bug., ukr. i ras., bez m před labijalom koje je kao u dùmbok prema dubok, dumbrava: bug. vampór prema vapor »bateau à vapeur«: bug. vapir, vepir, ukr. i rus. (kao ime U ţin, 1047), sa u mjesto vam- i va- češ. upír, polj. i rus.

  Praslav. folklorni termin animizma, koji je postao evropski, vukodlak = Werwolf kod Germana > fr. loupgarou, bret. bisdavret (poznat iz starofrancuske književnosti po lai od Marie de France), arb. lügat. Suglasnik ρ varira sa b, upór. ras. obyr. Prema rus. upyr: obyr i je nastao iz jery-a, ali to ne potvrđuje češ. upír, polj. upiór. Kod nas ima upir, augmentativ na -ina upirina (Palmotic, Stulić). Denominal povampiriti se. Stalno uporedenje: zacrvenio se kao vampir (jer pije ljudsku krv). Arbanasi posudiše dhampir »isto što lugat«, Novogrci βάμπιρας, βόμτηρας, Rumunji imaju vampir, cic. i vómbir.

  Dva su tumačenja: posudenica je iz sjevernoturskog ubyr, ubyrly »vještica«. U prilog tome shvaćanju govore varijante. Tumači se iz slav. jezičnih sredstava: u < ę > vam- identificira se s negativnim (privativnim) u kao u ubog, orod, uťal (Bruckner) ; -pir kao u netopýr (v.), od pir- = per- »letjeti«. Slično Vaillant. Prema tom tumačenju

upir bi bio tabu za vukodlak.

An etymological dictionary of Croatian or Serbian language, Petar Skok – 1971 (PDF)[/li]

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
 • Shvo
 • kony97
 • Симеон
 • m1tric
 • redrockin
 • Shnickstara89