#357267

Anonymous

Slavs were very proud of their military art. When Avars khan Bajan took them prisoner in 570/579 and asked them for submission to the Avars, a chieftain Dobreta and other unnamed chieftains vigorously denied them :

„Ešte sa taký nenarodil a neobjavil pod Slnkom , ktorý by dokázal našu silu zlomiť. My sme si zvykli na to, že vládneme cudzím krajinám, a nie aby niekto iný vládol nad našou. V tom sme si istí, pokiaľ jestvuje vojna a meče.“

"Anyone like that have not yet born and appeared under the Sun, who would be able to break our strength. We became accustomed to that we do rule over foreign countries and not someone else to rule over our. We are sure of it so far as there is war and the swords."

Procopios – Gothic Wars

image

image

image

image

image

image