#358460

Anonymous

Moravian

Otec náš, keré se na nebesách,
posvet sa meno Tvé.
Préď královstvo Tvé.
Boď vóla Tvá jako v nebe, tak aji na zéme.
Chleba náš vezdejší daj nám dnes.
A odposť nám naše vene,
jako aji me odpóšťame našem venékom.
A neovoď nás v pokušénë,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • kony97
  • Piachu
  • кошка
  • Jan Pat II
  • Lucifer Morningstar
  • Fia