#363114

Anonymous

Švetoslavo, prečítaj si ešte raz Sokolov príspevok. Nikde ťa nenazval drzou, iba poukázal na nadradené chovanie nefajčiarov v dnešnej dobe, ktorí si zakladajú svoje sebavedomie na húkaní o fajčiaroch a obmedzovaní slobody zákazmi fajčenia ešte aj na súkromnom majetku. Predpokladám, že medzi nich nepatríš 

Ja som tiež nefajčiar, ale cigaretový dym mi nevadí.

Fajčenie má svoju nepopierateľnú spoločenskú úlohu. Aj ja by som si rád zapálil fajku v dobrej spoločnosti, keby som na to mal peniaze  ;D

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • Fia
  • Glockamole
  • Lucifer Morningstar
  • Tujev
  • kony97
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)