#364120

Anonymous

Pomysl dobry, ale mimo wszystko taki obrót sprawy jest trochę smutny. Międzysłowiański chat nie dość, źe był dla mnie formą rozrywki, to takźe liczyłem na pewną naukę, mogło z niego wyniknąć wiele pozytywnych rzeczy, dlatego moje rozczarowanie tym bardziej jest większe. Mam nadzieję, źe to posunięcie sprowokuje resztę do działania.

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • Tujev
  • (o)possum tamer 🐀 (kris)
  • kony97
  • Lucifer Morningstar
  • Glockamole
  • Fia