#364134

Anonymous
Quote:
Lekcja pierwsza :) "polski" w rozumieniu jako przymiotnik, a zatem i nazwa języka, zapisujemy z małej literki :) wyjątek – nazwy obywateli państw i mieszkańców regionów – z dużej, a mieszkańcy miast już się nie liczą. –> mam nadzieję, że nie masz mi za złe  ;)

Lekcja druga ;)

Mówi się "wielką literą", a nie "z wielkiej litery". Analogicznie "dużą literą" i "małą literą", a nie "z dużej litery" czy "z małej litery". Formy niepoprawne to rusycyzmy  :D

Kiedyś o tym myślałem, lecz wtedy nie miałem możliwości – brak kontaktu nawet z rodziną w stanach.

Lekcja trzecia ;)

“W Stanach” piszemy wielką literą, ponieważ jest to wyraz pospolity użyty w znaczeniu nazwy własnej. Husarz napisał dobrze  ;)

Hehe, zaraz ktoś znajdzie błąd w tym co ja napisałam  :D

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • Nefario
  • GOGA
  • kony97
  • slovborg
  • Tujev