#364164

Anonymous

Wchodzi myszka do karczmy, i siada przy barze, i mówi dość głośno, "Jedną wódkę tu!"

Gospodarz odpowiada dość cicho, "Uwaga! Tam kot śpi!" Wzkazuje jeden kąt, i faktycznie tam drzemi wielki kocur.

A myszka na to, "No to dwie wódki, i budzić kota!"

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
  • Turk
  • slovborg
  • Piachu
  • GOGA
  • kony97
  • pringles vending machine