#365482

Anonymous

Interesting stuff there. I didn't knew that before bout Novi Sad. Here sad or sadež means fruit. :D

sad -u m, prvi pomen stil. sad -a (a)

1. užitni del rastline, ki sestoji iz semena
in osemenja.

You can also say for example; sadovi tvojega dela which means fruits of your labour, etc.

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • m1tric
  • KratΩs
  • LukaVader
  • Australian Santa
  • Shendelzare Silkwood