#367781

Anonymous

The Principality of Nitra (predecessor of Slovakia) in formation of new Hungarian state in the 10./11. century :

Nitrianské kniežatstvo – Principality of Nitra (under Poland for a while, till 1029)
Biharsko – (historical) Bihor
Sedmohradsko – Transylvania
Slavónsko – Slavonia
Kyjevská Rus – Kyievan Rus
Chorvátsko – Croatia
Bulharsko – Bulgaria
Valasi – Vlachs (Romanians)
Nemecké štáty – German states
Český štát – Czech state
Poľsko – Poland