#368812

Anonymous
Stokavica nije srpska barem ne naša ijekavska štokavica koj smo kada Srbi su još koristili Slaveni-srpski ( crkveno-slavenski) jezik za njihove Književne dijelove mi smo uzeli dubrovačku ijekavicu najljepse narihece hrvatskog jezika stokavica kao svoj književni jezik Čakavica i kajkavica su se isto koristile za poezije i pjesme, mi smo tiskali knjigove i knjigove na štokavicu isto na ćirilicu (. Hrvatska ćirilica korištena za crkvene dijelovei od strani Hrvatskih franjevaca u Bosni ) prije sto je vuk Karadžića rodio.

HRVATSTVO STOKAVSTINE. 

Austrijske vlasti pokušale su krajem 18. stoljeća Srbe na svojem teritoriju potaknuti da u školama kao obvezatan priručnik rabe rječnik Dubrovčanina Joakima Stullija (stokavska ijekavica).  Srbi su Stullija složno odbili. Srpski pravoslavni vladika, gornjokarlovacki episkop Petar Petrovic rekao odnosno rjecnika Stullja u 1792 g. sleduce: 
„Slavenosrbi su svoj crkveni jezik kultivisali i on se kod njih sve više razvijao, pa sad najedanput im se nameće mnogo različitiji jezik hrvatski. … Hrvatski dijalekat je prema slavenosrpskom, kao npr. gornjonemački prema švapskom… Ako se hoće ovo delo da štampa o državnom trošku, tada referent Petrović po svojoj dužnosti mora izreći, da je ovakvo delo onda zgodno samo za Hrvate i Dalmatince…“ (cit. prema Đ. Magaraševiću, LMS 1898).