#384826

Anonymous
Quote:
Well, I dont have Serbian etymological dictionary with me, but I think поријекло is derived from родити, пород.

Немаш ти, имам ја :)

An etymological dictionary of Croatian or Serbian language, Petar Skok – 1971 (PDF)


    [li]

porěklo n (Vuk, Vojvodina) = porijeklo (pseudojekavizam) < stcslav. poreklo, odatle posuđeno rum. poreda = (metateza) polecră, »1° cognomen, 2° origó«, s promjenom prefiksa podřeklo n = podřeklo n (Kosmet) = podriklo i unakrstavanjem sa říjeti (v.) podrijetlo (Vuk.) Prema iteratīvu ricatı (v.) sa » mjesto e podritolica (Mostar) i podrilo (18. v.), posuđeno i u rum. policră (metateza r — I > I — r) = porigla. Za unakrštanje sa říjeti upor. dubrovačko podrijet í »isto«. Nalazi se  još u bug. poreklo n »Spitzname, Beiname, prekor, prozvišče«. Južnoslavenska izvedenica s pomoću -lo od prefiksalne složenice poreći, iterativ poricati, stcslav. paresti »dicere, incusare, vituperare«. Promjena prefiksa izazvana je promjenom značenja toga glagola u značenju »nijekati«. Prefiks pod- izražava potajnost (podmititi), kako se i daju nadimci.[/li]

Slavorum

16 User(s) Online Join Server
  • pothead
  • Das Rheinenfuchs
  • KratΩs
  • MaRk0V
  • Lyutenitsa™
  • Stella C.