#384827

Anonymous
Quote:
Немаш ти, имам ја :)

An etymological dictionary of Croatian or Serbian language, Petar Skok – 1971 (PDF)


    [li]

porěklo n (Vuk, Vojvodina) = porijeklo (pseudojekavizam) < stcslav. poreklo, odatle posuđeno rum. poreda = (metateza) polecră, »1° cognomen, 2° origó«, s promjenom prefiksa podřeklo n = podřeklo n (Kosmet) = podriklo i unakrstavanjem sa říjeti (v.) podrijetlo (Vuk.) Prema iteratīvu ricatı (v.) sa » mjesto e podritolica (Mostar) i podrilo (18. v.), posuđeno i u rum. policră (metateza r — I > I — r) = porigla. Za unakrštanje sa říjeti upor. dubrovačko podrijet í »isto«. Nalazi se  još u bug. poreklo n »Spitzname, Beiname, prekor, prozvišče«. Južnoslavenska izvedenica s pomoću -lo od prefiksalne složenice poreći, iterativ poricati, stcslav. paresti »dicere, incusare, vituperare«. Promjena prefiksa izazvana je promjenom značenja toga glagola u značenju »nijekati«. Prefiks pod- izražava potajnost (podmititi), kako se i daju nadimci.[/li]

So it is from порећи, (OCS: порещи)

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • ☭Lil Commie☭
  • Lyutenitsa™
  • MD
  • Australian Santa
  • m1tric
  • Stella C.