#384988

Anonymous
Quote:
Šta je bilo sa Nemanjićima?

Nekako oni izgledaju kao "heavy weights" Srpske historije.

Ja i Dervan smo Nemanjći. ali nas jebu Karađorđevići koji su od istog roda lol

Slavorum

18 User(s) Online Join Server
  • Shnickstara89
  • Vuk
  • redrockin
  • Bjelas
  • Shendelzare Silkwood
  • MaRk0V