#384995

Anonymous

Презиме није тако ријетко, али што се тиче Србије углавном је плод романтичарског заноса. По неким теоријама Немања је добио име типично за далматинске градове, што објашњава откуд презиме међу Хрватима, нисам знао да има и међу Бошњацима, можда је опет нешто у вези са Далмацијом. Ја заборавио да ти читаш ћирилицу ;D

Slavorum

6 User(s) Online Join Server
  • jorgos
  • AphexTwin
  • Shnickstara89
  • slovborg
  • Jan Pat II
  • Fia