#384996

Anonymous
Quote:
Презиме није тако ријетко, али што се тиче Србије углавном је плод романтичарског заноса. По неким теоријама Немања је добио име типично за далматинске градове, што објашњава откуд презиме међу Хрватима, нисам знао да има и међу Бошњацима, можда је опет нешто у вези са Далмацијом. Ја заборавио да ти читаш ћирилицу ;D

Дванаест година обавезног школовања :)

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • haver25
  • 󠇰󠇰muhikruki
  • AphexTwin
  • Piachu
  • Vivie
  • Fia