#385074

Anonymous
Quote:
In Serbian tradition it is Boljar. (It came to us from Bulgaria). It denoted high nobility whic participated in Sabor (Parlaiment).

Found some reference


  [li]U starim našim spomenicima, u rano vreme, ima dosta spomena o izvesnoj diferencijaciji među pojedinim ljudima, do koje je došlo usled njihova izuzetnog položaja u plemenu. Ma koliko da je narod bio sav jednak i demokratskih shvatanja, u njemu se vrlo rano javljaju razne starešine i poglavice. Ima više primera o tom da se u ranom Srednjem Veku spominju slovenske poglavice, svakako u prvom redu plemenske. U našim zemljama, u najranijim vremenima, gospodari ili vladari pojedinih oblasti pominju se kao nasledna gospoda. A čim se do vlasti dolazi po pravu nasledstva – a u nas su, s početka, svi sinovi nasleđivali oca i delili oblast na svoje delove – odmah se izdvaja i jedno povlašćeno brastvo, koje, posle, svojim sporednim linijama ženidbama i udadbama, stvara svoj viši krug. Plemenske organizacije uvetuju i same sobom izvesno poštovanje svoje snage i tradicija i vrlo su kočoperne prema skorojevićima i priselicama. Reč bojar, bojarin, u nas boljar dolazi od tursko-mongolsko bajar, što je najpre značilo "bogat", pa onda "odličan"; ona pokazuje i kod nas, kao svuda na svetu, da se uticaj i ugled sticao i bogatstvom. Sv. Sava navodi u biografiji svoga oca srpske boljare, koji s njegovom braćom i sveštenstvom idu u susret moštima Nemanjinim, a Prvovenčani, opisujući Nemanjin zbor protiv jeretika, pominje starce i velmože. Etimologija ove reči je jasna veli moužь je moćni, ,ugledni gospodin’. Opšti običniji naziv za te istaknutije ljude bio je vlastelin, vlastela; ime kazuje i njihovu prvu funkciju (Stevan Prvovenčani izrično pominje "kneze zemli svoje iže nad vlast’mi"). Vojnici "vojini", behu manje plemstvo, posle zvano i vlasteličići. Ostali svet, seoski i građanski, bili su sebri; tek docnije postao je "sebar" sinonim za seljački, prostački. Reč je poznata i Rusima i Litavcima i označavala je zajedničara i sudeonika. Zakupci ili najamnici zvali su se meropsi (naziv je došao od rodopske provincije Merope). Kmet od comes-comitis-comet i nije imao svoje današnje značenje u našim zapadnim oblastima. To su najpre, u Bosni, bili plemići, a u Zeti seoski starci i sudije. Tek od XV veka javlja se reč u smislu ,zakupnika’. U Dubrovniku je kmet odavno označavao seljaka. U Srbiji, međutim, od novijeg vremena reč se upotrebljava za predstavnike opštinske vlasti. Robovi su otroci i idu kao "večna baština" gospodara, dok ih ne oslobodi.[/li]

from Croatian Encyclopedia:


  [li]BOLJAR
  10. st., kada se pisci služe izrazom boljar kao riječju obič­nom i dobro poznatom, car Konstantin Porfirogenet na­ziva boljare napominjući, da jedni borave na dvoru kana a drugi vani, po gradovima. Napose još spo­minje šest velikih boljara kao čla­nove kanova vijeća. Boljari se uopće dijele na velike i male, pa je ta podjela prešla i k Srbima. U vrijeme drugoga bugarskog carstva, koje je propalo s dolaskom Turaka: potkraj 14. st., car je sam prvi među boljarima. Pod turskom vlasti održali su se kao kršćansko plem­stvo još u 15. st., ali su ipak mnoge boljarske porodice primile islam. U zapadnim krajevima udomila se riječ boljar poglavito kod Srba, ali joj tragovi dopiru i u Dubrovnik i Bosnu. Uz izraze vlastelin i velmoža javlja se u 12. st. kao zamjena za grčku riječ arhont, zatim u ispravama srpskih vladara 13. st. i u žitijima. Premda se u Dušanovu zakoniku više ne spominje, ipak je još poznaju u hrisovulji 14. st., pa je ponekad upo­trebljava i Dušanova kancelarija. U bosanskim je vrelima izraz boljar doduše rijedak, ali je ipak ušao u isprave 13. i 14. st. Kralj Dabiša označuje njime 1392 sve plemiće bez razlike. Dubrovčani nazivaju u 13. st. svoju vlastelu boljari pa daju isti naziv i svojim poslancima.[/li]

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
 • Shnickstara89
 • Australian Santa
 • kony97
 • m1tric
 • ☭Lil Commie☭
 • Lyutenitsa™