#391829

Anonymous

Govorite hrpu glupsti svi zajedno. Umjesto da se prepirete bolje pročitajte koji akademski članak na tu temu. Neću pisati na engleskom jer vidim kako se nitko ne svađa osim Hrvata i Srba.
Ovo nije nimalo lako pitanje i odgovor na njega je i “da isti su jezici” i “ne nisu isti jezici”. A uvijek se treba vratiti na definiciju toga što je uopće jezik. Gdje on prestaje, gdje počinje, koliko je potrebno međusobne razumljivosti da bi se dijalekti proglasili jezici i obrnuto. Najtočniji odgovor na ovaj problem je da nisu ni jezici već dijalekti jednog makrojezika. Jer zapravo svi južnoslavenski dijalekti sliče onim drugim dijalektima koji ih okružuju, takozvani dijalektalni kontinuum.
Više manje nema jasne granice između njih, iako se može vidjeti na onim područnima gdje su se veća povijesna zbivanja događala. Primjerice između slovenskog “jezika” tj. njegovih dijalekata i čakavskih (u Istri) i kajkavskih nema jasne granice. Granice su umjetno nastale !!! one su samo političke tvorevine između država. Isto tako Kajkavac koji živi u Međimurju bolje razumije Slovenca, tog Međimurca bolje razumije Podravac nego Slavonac ali Podravac bolje razumije Slavonca nego Međimurac  jer su dva dijalekta bliža. Tako možemo u nedogled ići reči da će Slavonac u istočnoj Slavoniji bolje razumjeti Srbina u Beogradu ali neće baš onog u Nišu. Tog u Nišu bolje će razumjeti ovaj iz Beograda nego Slavonac. Morate samo shvatiti da za ovo pretpostavljamo da nitko od ovih ljudi ne zna standardni jezik svojih zemalja. Dolazite do toga da ako hodate sa sjevera Slovenije pa skroz do Crnog mora i slušate ljude kako govore samo svoje dijalekte, ni u jednom trenutku nećete osjetiti veliku promjenu. Ali ako slušate Slovenca i Bugara, bez ovih svih između, to će vam zvučati u potpunu drugačije.
Ako se vratimo na početno pitanje, nakon ovog svega trebate postaviti potpitanje “Mislite li na standardne jezike tih zemalja ili na jezike kao skupinu dijalekata koji se govore na teritoriju određene države.” Odgovor na prvo pitanje može se jednostavno odgovoriti sa “da” standardni hrvatski i standardni srpski jezici mogu se smatrati samo dvije varijante jednog jezika jer su oba rađena po istom dijalektu. Odgovor na drugo pitanje svakako je “ne” jer hrvatski jezik sačinjavaju ugrubo kajkavski, čakavski i zapadnoštokavski (da to je valjani izraz) dijalekt, a srpski istočnoštokavski i torlački dijalekt u južnoj Srbiji. Ako kažete “da” na ovo drugo onda je točnije reći da postoji južnoslavenski jezik ili možda samo slavenski jezik.