#403612

Anonymous

Šak trnafčina je jazykem Bernoláka a Hollého, jak vácej pekná móže byt? My tu tak pekne vyprávame, že až no.
(To mi pripomína, že bernolákovčina nemala ypsilon…)

Slavorum

6 User(s) Online Join Server
  • Lyutenitsa™
  • Vuk
  • Shendelzare Silkwood
  • m1tric
  • Stella C.
  • Australian Santa