#403613

Anonymous

No môj zlatý, my zme radi, kec'sa voľajaký Slovák tuná dotrepe, nieto ešte aby zme na určité oblasti nároční boli, gdeže!

A zaiste, každé nárečie je krásnô, tagže kľudne ho nám tuto predvádzaj, potešíme sa mu.

(Ech, píšem polospisovne/polonárečovo… ani z voza, ani na voz.)

A mimochodom, predstav sa nám, prosím ťa, v sekcii Introductions http://forum.slavorum.com/index.php/board,25.0.html  :)

Slavorum

4 User(s) Online Join Server
  • m1tric
  • Adam's Song
  • HicksGhostLDN
  • Das Rheinenfuchs