#403614

Anonymous
Quote:
Šak trnafčina je jazykem Bernoláka a Hollého, jak vácej pekná móže byt? My tu tak pekne vyprávame, že až no.
(To mi pripomína, že bernolákovčina nemala ypsilon…)

Reku, keď si ty od západu, nebol by si mi pomohol určiť nárečia tohoto? Ľebo ja som spod Poľany, a nárečia inie než stredoslovenskie sa mi veľmo ťažko určujú, nerozoznám ani ľen trnavskô od záhorackího :/

Na ti, tu máš onú pesničku:
Ked svitalo na doline

Slavorum

6 User(s) Online Join Server
  • m1tric
  • Симеон
  • Australian Santa
  • Shvo
  • Lyutenitsa™
  • MaRk0V