#403616

Anonymous
Quote:
To mosí byt záhorácké, lebo jak som povedal, v trnafčine sa nemekčí, vóbec.

Ľebo to boľi spievaľi Ďetvanci, tak sem tam sa mäkota mohla vpľížiť.

Quote:
(Ech, píšem polospisovne/polonárečovo… ani z voza, ani na voz.)

Ta i ja píšem, ako mi príďe, ľebo šak nárečia ňemajú onú ustanovenú písanú podobu. Akurát ňeska som si bola požičala kňižku, ďe sa okrem iného aj ňejaké ukážky nárečí, premíšľam, je ich prepíšem hen na Slavorum, že by som zrobila noví post… hená v kňižke som aj pochitila ako by som mala písať svoje nárečia (používam zmes Zvoľena a Ďetvi, ľebo rodinu máme v oboch a kmitáme sem tam), trebárs aňi u náš ňeňi tvrdého y, a mäkčeňe sa píšu šaďe :)

Slavorum

22 User(s) Online Join Server
  • pp2big
  • Australian Santa
  • BORHISZ
  • cyka
  • Fia
  • TypowaPolskaKobieta