#403697

Anonymous
Quote:
Ok. :D A ovo je u knjiženvi Slovenščini;

Ne. Samo približek temu, kar naj bi bila knjižna Slovenščina. :D (opet pišem knjižno)

Htede onda reci da ja rekoh da su Crnogorci Bugari ? Tako te ja razumeh barem xD
No, ja htedoh reci da su Crnogorci poznati ovde kao lenji ljudi :) No, ne vem koliko je to tacno ili ne .

Slavorum

14 User(s) Online Join Server
  • Симеон
  • Shnickstara89
  • Vuk
  • Shvo
  • Shendelzare Silkwood
  • LukaVader