#403699

Anonymous

Crnogorci lijeni, Srbi bahati, Slovenci škrti, Bosanci ne baš bistri, a Hrvati namćorasti.
Jedan stereotip za svakoga :)

Slavorum

4 User(s) Online Join Server
  • AphexTwin
  • Tujev
  • Vivie
  • jorgos