#403699

Anonymous

Crnogorci lijeni, Srbi bahati, Slovenci škrti, Bosanci ne baš bistri, a Hrvati namćorasti.
Jedan stereotip za svakoga :)

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • Shendelzare Silkwood
  • MD
  • Bohun
  • ☭Lil Commie☭
  • Lyutenitsa™
  • Shnickstara89