#403701

Anonymous
Quote:
Crnogorci lijeni, Srbi bahati, Slovenci škrti, Bosanci ne baš bistri, a Hrvati namćorasti.
Jedan stereotip za svakoga :)

Vazno je da nijedna od tih predrasuda nije pozitivna xD

Slavorum

9 User(s) Online Join Server
  • LCaine
  • KratΩs
  • SinisterWidow
  • Australian Santa
  • LukaVader
  • Das Rheinenfuchs