#409423

Anonymous

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.

– W jakim kraju?
W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

– Czym ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię

– Coś jej winien?
– Oddać życie."

– Who are you?
– A little Pole

– What is your badge?
– The white eagle.

– Where do you live?
– Among my own (people)

– In which country?
– On Polish soil

– What is this land?
– My fatherland

– How was it won?
– With blood and scars

– Do you love it?
– I love it sincerely

– And what do you believe in?
– I believe in Poland

– What are you to it?
– A grateful child

– What do you owe it?
– To give (sacrafice) my life for it

Slavorum

10 User(s) Online Join Server
  • Piachu
  • Tujev
  • AcousticHLeon
  • Shnickstara89
  • CivilixXXX
  • AphexTwin