#411001

Anonymous

Glasao za ojkanje, no, zaboravila si pomenuti izvornu bosansku muziku, jednako popularnu medju Hrvatima Posavine, Srednje Bosne, kao i medju Srbima i bosanskim musliмаnimа.

Izvodi se uz sargiju (instrument nalik tamburi) i violinu

Ilija i Marko Begic Moj zemljace pozdravi mi dragu

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • haver25
  • Sandfordd
  • CivilixXXX
  • Vivie
  • AphexTwin
  • Lucifer Morningstar