#411001

Anonymous

Glasao za ojkanje, no, zaboravila si pomenuti izvornu bosansku muziku, jednako popularnu medju Hrvatima Posavine, Srednje Bosne, kao i medju Srbima i bosanskim musliмаnimа.

Izvodi se uz sargiju (instrument nalik tamburi) i violinu

Ilija i Marko Begic Moj zemljace pozdravi mi dragu

Slavorum

7 User(s) Online Join Server
  • Tujev
  • Australian Santa
  • Дарос
  • slovborg
  • KingSpartan
  • Kpt.Knocker2.0