#411001

Anonymous

Glasao za ojkanje, no, zaboravila si pomenuti izvornu bosansku muziku, jednako popularnu medju Hrvatima Posavine, Srednje Bosne, kao i medju Srbima i bosanskim musliмаnimа.

Izvodi se uz sargiju (instrument nalik tamburi) i violinu

Ilija i Marko Begic Moj zemljace pozdravi mi dragu

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • ☭Lil Commie☭
  • Australian Santa
  • Shvo
  • m1tric
  • Adam's Song
  • Das Rheinenfuchs