#411158

Anonymous

Fontána pre Zuzanu – ok, could be. Lóve – Bratislava’s slang, bad choice. Movies with Czech dabing in Slovak TVs can be seen less and less (hodon, you evidently don’t watch Slovak TV channel, do you?).

Dušan, I will look for some movies and books and then post it.

Co si pamatuji, vždy toho na STV a Markíze, bylo vždy hodně česky, hlavně zahraniční tvorba. Všichni moji prarodiče (celkově starší lidi) se dívají na Slovenské kanály. Já nevidím rozdíl mezi CZ a SK stanicemi. Celkově mezi CZ a SK jazykem. Slovenština je více archaická a folklórní 

Slavorum

6 User(s) Online Join Server
  • HicksGhostLDN
  • LCaine
  • Adam's Song
  • m1tric
  • vibehours 8 days
  • Jesse