#412724

Anonymous
Quote:
Чекај, какво ви то онда слово Л имате ?  ???

Веларизирано в повечето случаи – тоест [ɫ], а не [l]. Например:

Луди, луди жаби…

Слушай от 0:55 нататък.

Slavorum

8 User(s) Online Join Server
  • Lyutenitsa™
  • m1tric
  • MaRk0V
  • Vuk
  • Bjelas
  • Симеон