#412727

Anonymous
Quote:
Граматиката не ми беше много тежка, понеже знам и руски; повече проблеми съм имал с "false friends of the Slavist" (шума, киша и т.н.).
Наjтеже ми jе било палатално л;D

P.S. Не палатално него надзубно, лол.

Ты можешь объяснить почему в некоторых регионах Болгарии произносят вместо л -> у? (Лампа->Уампа)

Slavorum

5 User(s) Online Join Server
  • ☭Lil Commie☭
  • MaRk0V
  • Fia
  • Goga
  • Tujev