#412769

Anonymous
Quote:
Стари начин писања ми је пуно готивнији :)

Іа малочас погрѣших, заборавих додати стари сȣфикс *ѭ на инстрȣментал именицъ женскога рода, щета што више нема тих назалних гласовъ, красно изгледаю записи с тими слови.

Ево, ȣз старȣ кирилицȣ покушавам мало "архаизирати" свої ѩзик и падеже зде хД

Quote:
Особено когато оригиналния правопис е по-точен от съвременната трактовка. Която в нашия случай е политически мотивирана. Т.е унификация с "Великия Съвецки Съюз". Пичка им материна комунистическа. Без извинения.

Као що код вас има екаваца и їакаваца, тако ȣ нас има екаваца и иѥкаваца. Іа бих волел када би Србом уѥдинили правопис па сви да можемо писати истовѣтно, нпр. *бѣло а не ѥдни *бело а други *бијело .
А и трѣба да нам врате ћириличнȣ буквȣ "ижеи", І і или Ї ї , а не овȣ (Ј) латиничкȣ гьрдоту.