#414562

Anonymous

17 January 1368; Stracimir, Đurađ and Balša Balšić write to the Dubrovnik authorities that they have granted the request of the Dubrovnik envoy and abolished the customs post at Dagno.

Od Sracimira, i od Đurđa, i od Balše, našoj ljubovnoj bratji i prijateljem, knezu i sudijam i vlastelom dubrovьčkim.
Kako pride od vas vlastelin vaš i poklisar Jake Menčetić i govori ni od vas, od naše bratje, za carinu koju smo postavili na Dani, i mi vašega radi molenija, tuđe i radi poklisara vašega a našega, radi brata i prijatelja srčanoga Jakete, prostismo onuj carinu na Dani. Kako da se ne uzima carina vam i vašim građanom i vašim trgovcem, tьkmo da si hode svobodno skrozě našu zemlju, a da im něje na bьh te-zi carine ni ine koje zaděve, i po tom dajemo našu věru: ja Sracimir, i Đurđ, i Balša, vsakomu od vašega grada, gredi vsaki s trgom, a na našu věru taj carina da je prosta vsakomu vas, da se ne uzima na bьh do našega života.
I od roždьstva Hristova do sijega zapisanija tisušta i 368 lět, i sije zapisasmo niže Širokoga Broda u Lěšu kьdi se diže Sracimir i Đurđ i pade na Mati, kьdi iděhu na Karla, měseca đenara, 17. dǎn. I toj da je věrovano postavismo našu pečat.

[img width=700 height=543]http://i.imgur.com/lkGmH2z.jpg” />