#414563

Anonymous

18 April 1479; Empress Mara Branković writes to the Dubrovnik authorities that she has met with their envoys Nikša Palmutić and Nalko Saraković.

Mudrim i plemenitim i vsakoj slave i počtenoj čьsti dostojnim i našim starim i uzdanim prijateljem, gospode i bratije našoj, knezu obranomu i vlastelom dubrovьčkim, od gospođe carice Mare mnogo poklonjenije da primi vaša milost. Pak, vlastele, što ni ste pisali i poručili po vaših počtenih vlasteleh, po Nikše Palmutiću i Nalku Sarakoviću, za toj razumesmo i počteno primismo, na tom-zi mnogo zahvaljamo i poklanjamo se kako našim bratijam i starim prijateljem; pak i mi naše reči poručili smo po vaših vlasteleh, što gode uzgovore od naše strane vašoj milosti, da im verujete, jere su naše reči. I Bog vi drži u dobrom počteniju. Aprilija 18. dьn.

[img width=700 height=508]http://i.imgur.com/eXmY5b6.jpg” />